033-430 15 20

Svenska Resebyråföreningen

Fotbollsresoronline är med i Svenska Resebyråföreningen! Föreningen är en sammanslutning av svenska företag, vilka yrkesmässigt bedriver resebyrå -och/eller researrangörsverksamhet.

Föreningen ändamål är att

  • verka för en positiv utveckling av resebyrånäringen
  • främja sunda konkurrensförhållanden och god ekonomi
  • verka för god etik och hög kvalitet
  • verka för branshanpassad utbildning och god yrkeskompetens
  • utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra orginisationer och massmedia
  • bevaka medlemmarnas rättigheter/skydligheter samt biträda medlemmar i gemensamma frågor

Förteckning över svartlistade flygbolag

Svenska Resebyråföreningen rekommenderar också att läsa denna förteckning över svartlistade flygbolag att undvika. Dessa flygbolag uppfyller inte centrala säkerhetskrav (EU-förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt eller delvis förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum och får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner. Resebyråer är skyldiga att informera sina resenärer om denna lista.

Listan över svartlistade flygbolag hittar ni här!

Kundsupport
"Har du frågor gällande matchbiljetter, hotell eller flyg? Vi är tillgängliga på telefon varje vardag från 08.00-17.00."
Kundsupport