033-430 15 20

Frågor och problem?

Fotbollsresoronline vill ge er den perfekta fotbollsreseupplevelsen, våra kunder är vårt centrala fokus i alla lägen. Dock kan problem uppstå beroende på grund av oförutsedda händelser, tekniska eller mänskliga orsaker eller kommunikationsfel. Om detta händer är vår avsikt att lösa problemet så korrekt, professionellt och snabbt som möjligt.
Fotbollsresoronline gör skillnad på ett frågor och problem som uppstått under er fotbollsresa och problem eller reklamation som uppstått efter er fotbollsresa.

Har ni ett frågor eller problem som uppstår under er fotbollsresa?
Under er resa kan ni räkna med vårt fulla stöd och support!
I nödfall, vänligen ring vårt journummer som återfinns i resedokumenten.
Det är viktigt att meddela oss snarast möjligt om ni har några frågor eller problem under er resa. Det ger oss chansen att lösa det så snabbt som möjligt medan ni är på plats. Detta kan vara klagomål så som hotellstandard etc. Om ni inte meddelar oss, eller ej kan styrka att ni meddelat oss, finns möjligheten att vi ej behandlar ert ärende.

Vill ni reklamera er resa eller delar av den?
Sänd ett e-mail till info@fotbollsresoronline.se med vad som inte fungerat och vänligen förklara så utförligt som möjligt. Vänligen ange också namn, avresedag, resenärsnamn och namn på personen som bokade fotbollsresan (om annat än resenären). Vi kommer då så snart som möjligt behandla ert ärende och återkomma. Det går även bra att ringa oss!

Kundsupport
"Har du frågor gällande matchbiljetter, hotell eller flyg? Vi är tillgängliga på telefon varje vardag från 08.00-17.00."
Kundsupport