Det kan vara så att efterfrågan är större för en annan avgång och att flygbolaget tar mer betalt för den rutten.